Eina de gestió de proves d'avaluació de l'Escola Politècnica Superior

Introducció

Amb aquesta eina es poden programar i consultar les proves d'avaluació dels diferents estudis de l'EPS. L'eina permet la gestió de les:

A la secció Calendaris (accessible en obert) es poden consultar les proves d'avaluació contínua i les proves d’avaluació complementària i extraordinària per a cada grup (i grup-itinerari).

A la secció Proves d'avaluació (només accessible al professorat, una vegada iniciada la sessió amb les credencials corporatives) es poden afegir i consultar les proves d’avaluació contínua de les assignatures i grups que impartiu, i es poden editar i esborrar aquelles que heu introduït. Per a cadascuna d'aquestes, s'ha de donar:

Proves d'avaluació contínua

Segons la normativa de l'EPS, s'han d'anunciar a inici de semestre les dades de realització o lliurament de les proves significatives, és a dir, aquelles amb un pes igual o superior al 20%. A l’hora de programar proves significatives durant el període d'avaluació contínua s’han de satisfer les condicions següents:

L'aplicació comprova que es compleixen aquestes condicions a l'hora d'introduir les proves d'avaluació contínua.

Aquestes restriccions només s'han d'aplicar a assignatures de formació bàsica i obligatòries (entenent també com a tals les optatives que són obligatòries d'itinerari). Ara bé, una mateixa assignatura pot ser obligatòria en un itinerari però no en un altre. Per tal de facilitar aquesta distinció, en aquesta aplicació s'entendrà:

Aquest tipus es calcula en funció del grup (o grup-itinerari). L'usuari no cal que l'intrudeixi.

Proves d’avaluació complementària i extraordinària

Les proves d’avaluació corresponents als períodes d'avaluació complementària i extraordinària s'importen automàticament de la web dels estudis.

Suport

Per a qualsevol consulta o error que vulgueu comunicar, contactau amb at.eps@uib.es.